اجاره بیل مکانیکی

مقدمه ای بر اجاره بیل مکانیکی:

اجاره بیل مکانیکی برای بسیاری ازکارهای عمرانی ازجمله

زیرسازی

تخریب

گودبرداری

معدن کاری

پیش نهاد مناسبی می باشد. بیل مکانیکی جزو تجهیزات سنگین عمرانی است به همین دلیل انواع مختلفی دارد و هم چنین هزینه نگهداری و تعمیرات آنها بالاست پس در این صورت قیمت های بالایی هم دارند و خرید آنها برای پروژهای عمرانی به صرفه نمی باشد. پس اکثر صاحبان مشاغل به علل زیر تمایل به اجاره بیل مکانیکی دارند

 1. قیمت مناسب و ارزان
 2. خرید آنها برای پروژه های عمرانی با توجه به افزایش قیمت ها مقرون به صرفه نیست
 3. می توانند انواع مختلف بیل ها و تجهیزات آن را ازشرکتها اجاره نمایند.
 4. هزینه های نگهداری وتعمیر دستگاه ها بالاست.
 5. نیازی به استخدام راننده و پرداخت حقوق به او را ندارید.
 6. رانندگانی با تجربه که کارخود را کاملا بی خطر به پایان می رسانند.

مزیت های اجاره بیل مکانیکی استفاده ازشرکت بارانداز

 1. پشتیبانی مالی از معدن داران برای هذینه های تامین دستگاه.
 2. حمایت مالی بارانداز از صاحبان دستگاه درباره پرداخت های منظم حق العمل کاری
 3. امکان جایگزین کردن دستگاه در صورت خرابی و یا اضافه کردن دستگاه جدید.
 4. بیمه کردن راننده و مالکان دستگاه و خانواده آنها.
 5. آموزشهای فنی و حقوقی بسیار تخصصی و کار آمد جهت پیش گیری از هرگونه حادثه یاخسارت.
 6. امکان تامین راننده ذخیره برای استفاده از دو شیفت دستگاه
 7. تامین غذای مناسب برای رانندگان و پیمانکاران پروژه
 8. پشتیبانی مستمر وپیگیری آن لاین و لحظه ای گزارشهای عملکرد دستگاه معدن تصویه آن

اقدامات قبل ازاجاره بیل مکانیکی

 1. باشرکت اجاره دهنده تماس بگیرید تاکارشناسان خود را به محل اعزام کنند
 2. کارشناسان باید تعداد و نوع بیل را به شرکت اعلام کنن
 3. اقدامات ایمنی و احتیاطی ازجمله دریافت مجوز ها به عهده پیمان کار وکارفرما است
در حال اعتبار سنجی لطفا منتظر بمانید ...