فرصت سرمایه گذاری

فرصت محدود سرمایه گذاری در توسعه معدن خاک و آرد صنعتی کلیشم تا پایان مهر ماه 99

  • ارسال مدارک
  • تماس با سرمایه گذار
  • دعوت از سرمایه گذار
  • صدور ضمانت نامه

ارسال مدارک شغلی و شناسایی سرمایه گذار جهت امکان سنجی و اهلیت سنجی و مصاحبه تلفنی

تماس با سرمایه گذار توسط کارشناس ارشد بارانداز در توجیح طرح و شرایط

دعوت از سرمایه گذار جهت امضای اوراق سرمایه گذاری جهت ارسال به بانک ضامن

صدور ضمانت نامه بانکی منطبق با اوراق جهت ضمانت پرداخت وجه

شرایط:

کمترین مبلغ سرمایه گذاری 50 میلیون تومان و سقف سرمایه گذاری 1 میلیارد تومان می باشد.

سود سرمایه گذاری دو ماه به دو ماه پرداخت و پایان سال تسویه می گردد.

امکان تمدید سرمایه گذاری اواخر سال 99 در مجمع مدیران بررسی و اعلام خواهد شد.

خانواده های بازنشستگان محترم و دانش آموختگان رشته های مرتبط معدن سود ویژه انطباق را جداگانه دریافت خواهند کرد.

خانواده های بیمار خاص و دارای زندانی می توانند از مزایای طرح بدون هیچ پرداختی استفاده نمایند.

سرمایه گذار می تواند با معرفی یک نفر از بستگان درجه یک خود از مزیت اشتغال زایی منطبق با سرمایه گذاری استفاده نمایند.

شرایط انطباق در وبسایت بارانداز موجود می باشد.

در صورتی که سرمایه گذار بجای وجه نقد یکی از دستگاه های مورد نیاز پروژه را اعم از انواع بیل مکانیکی و لودر و کمپرسی تامین نماید، کرایه دستگاه جداگانه و سود سرمایه جداگانه محاسبه می شود.

در حال اعتبار سنجی لطفا منتظر بمانید ...